II. ÚS 523/99

24. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti J. R., zastoupeného Mgr. R. J., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 8. 1999, sp. zn. 7 Co 2099/99, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Prachaticích, ze dne 21. 5. 1999, sp. zn. 6 C 8/96, takto:


Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost odmítl, neboť návrh byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Dne 15. 11. 1999 obdržel Ústavní soud stížnost stěžovatele, které bylo doplněno podáními, která došla Ústavnímu soudu dne 27. 12. 1999 a dne 6. 1. 2000. Ve své ústavní stížnosti se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 8. 1999, sp. zn. 7 Co 2099/99, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Prachaticích, ze dne 21. 5. 1999, sp. zn. 6 C 8/96.

V souladu s ustanovením § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1).

Protože rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 8. 1999, sp. zn. 7 Co 2099/99, proti kterému ústavní stížnost směřuje, nabyl právní moci dne 10. 9. 1999, lhůta k podání ústavní stížnosti uplynula marně.

Protože ústavní stížnost byla podána po lhůtě stanovené pro její podání zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl Ústavní soud nucen podanou ústavní stížnost odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 24. ledna 2000


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2000, sp. zn. II. ÚS 523/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies