I. ÚS 5/2000

25. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatelky M. K., zastoupené JUDr. E. P., advokátkou, proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 9. 1999, čj. 28 Cdo 1509/98 - 233,


takto:


Návrh ústavní stížnosti se odmítá.


Odůvodnění:


Stěžovatelka podala návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 30. 12. 1999, označeným jako ústavní stížnost. Napadá v záhlaví uvedený rozsudek Nejvyššího soudu ČR, kterým byly zrušeny rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 12. 11. 1997, čj. 19 Co 404/97 - 207, a Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 28. 2. 1996, čj. 6 C 84/92 - 160, a v důsledku toho byla věc vrácena Obvodnímu soudu pro Prahu 6 k dalšímu řízení. Stěžovatelka se domnívá, že napadeným rozsudkem Nejvyššího soudu ČR byla porušena její základní práva zakotvená v článku 90 Ústavy ČR a v článku 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí shledal dovolání přípustným s tím, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má podle jeho názoru v tomto případě, na rozdíl od názoru odvolacího soudu, zásadní význam po právní stránce (§ 239 odst. 2 o. s. ř.) a pro nedostatky odvolacího soudu při výkladu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb. přikročil ke zrušení jeho rozsudku podle ustanovení § 243b odst. 1 a 5 o. s. ř.

Ústavní soud se po těchto zjištěních dále návrhem ústavní stížnosti nezabýval, neboť přitom musel konstatovat, že pokud podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR došlo ke zrušení rozsudků Městského soudu v Praze i Obvodního soudu pro Prahu 6, jimiž se Nejvyšší soud ČR v rámci dovolání zabýval a věc vrátil obvodnímu soudu k dalšímu řízení, je nutno mít za to, že stěžovatelka dosud nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně jejího práva poskytuje a taková ústavní stížnost není přípustná.

Soudce zpravodaj vzhledem k uvedenému mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh ústavní stížnosti odmítl.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 25. ledna 2000 JUDr. Vladimír Paul
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2000, sp. zn. I. ÚS 5/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies