I. ÚS 656/99

25. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele J. M., proti usnesení Ústavního soudu ze dne 16.6.1999, sp.zn. I. ÚS 213/99, t a k t o :
Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :
Stěžovatel se podáním ze dne 20. 7. 1999 odvolává proti v záhlaví uvedenému usnesení Ústavního soudu, kterým byla zamítnuta jeho ústavní stížnost dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť neodstranil vady návrhu ve lhůtě soudem stanovené.
Vzhledem k tomu, že se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Ústavního soudu, sp.zn. I ÚS 213/99, je jeho podání opravným prostředkem, jež je dle ust. § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, nepřípustný. Ostatně na tuto skutečnost byl stěžovatel v napadeném usnesení upozorněn.
Proto Ústavní soud ústavní stížnost jako nepřípustný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 25. ledna 2000

JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2000, sp. zn. I. ÚS 656/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies