III. ÚS 626/99

26. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 626/99


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelky M. B., o návrhu ze dne 13. prosince 1999,
t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 15. prosince 1999, se navrhovatelka domáhala přezkoumání postupu obecního zastupitelstva ve Výprachticích, okr. Ústí nad Orlicí.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud dne 4. ledna 2000 vyzval navrhovatelku k odstranění vad návrhu, přičemž za tímto účelem stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy a poučil ji o následcích neodstranění vytčených vad [§ 41 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovatelce dne 7. ledna 2000, ve lhůtě vady odstraněny nebyly, zejména navrhovatelka nesplnila povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 30 citovaného zákona).
Pro výše uvedené byl návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2000, sp. zn. III. ÚS 626/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies