II. ÚS 528/99

26. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Cepla a soudců JUDr. Vladimíra Paula a JUDr. Antonína Procházky, ve věci ústavní stížnosti J. S., protí postupu Policie České republiky, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel napadl svou ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 19. 11. 1999 postup Policie České republiky a v petitu ústavní stížnosti požadoval, aby Ústavní soud uložil Policii České republiky za povinnost seznámit stěžovatele s posudky a hodnoceními, která na jeho osobu byla vypracována v posledních deseti letech. Dále, aby Policii České republiky nařídil předložit veškeré záznamy, které k jeho osobě eviduje a na základě kterých vypracovala předmětná hodnocení. Současně stěžovatel žádal, aby Ústavní soud vydal rozhodnutí, že Policie České republiky je povinna archivovat hodnocení a posudky na osoby minimálně po dobu deseti roků. Rovněž tak i materiály, na základě kterých tato hodnocení zpracovávala.

Ústavní soud vyrozuměním ze dne 8. 12. 1999, které bylo stěžovateli doručeno dne 10. 12. 1999, upozorní stěžovatele na vady návrhu a současně vyzval stěžovatele k jejich odstranění ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy.

Dopisem ze dne 5. 1. 2000, doručeným Ústavnímu soudu dne 7. 1. 2000, vzal stěžovatel svoji ústavní stížnost zpět.

Ústavní stížnost může stěžovatel vzít zpět jen do okamžiku, než se ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví (§ 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

S ohledem na zpětvzetí stížnosti a na citované ustanovení zákona č. 18211993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl Ústavní soud České republiky tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 26. 1. 2000

Vojtěch Cepl
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2000, sp. zn. II. ÚS 528/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies