IV. ÚS 403/99

28. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ


Ústavního soudu České republikyÚstavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti V. D.,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 6. prosince 1999 obdržel Ústavní soud podání, označené jako formální podání ústavní stížnosti, které zaslal stěžovatel pro zachování lhůty, dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), do doby, než se mu podaří zajistit si právního zástupce.

Dopisem ze dne 13. prosince 1999, doručeným stěžovateli 14. či 15. prosince 1999, (dva rozporné údaje na doručence), mu byla, dle § 41 lit. b) zákona, stanovena lhůta k odstranění vad podání do 31. prosince 1999.

S ohledem na období, na které konec takto stanovené lhůty připadal, rozhodl se Ústavní soud posečkat s následným rozhodnutím.

Jelikož však stěžovatelem, popřípadě jeho právním zástupcem, nebylo doručeno faktické podání ústavní stížnosti ve stanovené lhůtě, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout a sice z důvodů neodstranění vad podání, dle ustanovení § 43 odst. 1 lit a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 1. února 2000

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2000, sp. zn. IV. ÚS 403/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies