II. ÚS 505/99

31. 01. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti J. S., zastoupeného JUDr. D. D., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 30. 10. 1998, sp. zn. 2 To 674/98, t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :


Ústavní soud obdržel dne 8. 11. 1999 návrh stěžovatele, jím kvalifikovaný jako ústavní stížnost. Protože návrh vykazoval podstatné vady, Ústavní soud stěžovatele vyzval k jejich odstranění a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu, kterou na další žádost stěžovatele prodloužil do 15. 1. 2000.

Dne 12. 1. 2000 zaslal právní zástupce stěžovatele Ústavnímu soudu řádně zdůvodněný návrh, který doložil rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 30. 10. 1998, sp. zn. 2 To 674/98, jehož zrušení se stěžovatel domáhá.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Protože ke stížnosti přiložený rozsudek neobsahoval doložku plné moci a ani ze stížnosti nebylo patrné datum doručení, vyžádal si Ústavní soud sám potřebné údaje od Okresního soudu v Jeseníku, kde je věc vedena pod č. j. 2 T 22/98-61.

Podle sdělení okresního soudu byl stěžovateli doručen předmětný rozsudek krajského soud dne 7. 1. 1999.

Soudce zpravodaj byl proto nucen mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, protože byl návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 31. ledna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2000, sp. zn. II. ÚS 505/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies