III. ÚS 21/2000

01. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 21/2000


Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 1. února 2000 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Ševčíka, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vladimíra Jurky, ve věci ústavní stížnosti V. B., zastoupené JUDr. B. G., CSc., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. prosince 1999, sp. zn. 15 Co 814/99, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka se domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. prosince 1999, sp. zn. 15 Co 814/99, potvrzujícího rozhodnutí soudu I. stupně, kterým jí nebylo prominuto zmeškání lhůty k podání odvolání. Poukázala na důvody, pro něž neměl zmocněnec možnost podat za ni ve lhůtě odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Klatovech sp. zn. 6 C 248/98. Vyslovila přesvědčení, že soudy svými rozhodnutími porušily její právo na spravedlivý proces, zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jeho byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. prosince 1999, sp. zn. 15 Co 814/99, zásah do práva stěžovatelky, kterého se v ústavní stížnosti dovolává, shledán nebyl. Odvolací soud nepochybil v hodnocení důvodů pro použití ustanovení § 58 odst. 1 občanského soudního řádu, když shodně se soudem I. stupně dospěl k přesvědčení, že stěžovatelkou uplatněný důvod pro prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání, není omluvitelný.
Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. února 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 21/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies