III. ÚS 596/99

02. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 596/99Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele J. K., o návrhu ze dne 30. listopadu 1999,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 2. prosince 1999, se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu a rozhodnutí soudů, u nichž bylo vedeno pod sp. zn. 4 T 46/99 trestní řízení proti jeho osobě.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení výzvy. Poté, co dne 14. prosince 1999 byla navrhovateli výzva doručena, stěžovatel zaslal soudu sdělení České advokátní komory v Praze ze dne 6. ledna 2000, z něhož vyplývá, že mu byla určena advokátka pro právní služby, vztahující se na jednu právní věc. Ke dni uplynutí výzvy ani ke dni rozhodnutí nebyly vady návrhu odstraněny - stěžovatel nepředložil plnou moc, osvědčující jeho zastoupení advokátem pro řízení před Ústavním soudem, když označené sdělení České advokátní komory tuto plnou moc nenahrazuje (§ 30 odst. 1, § 31 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Pro uvedené zjištění byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) výše citovaného zákona odmítnut. Je třeba dodat, že stěžovatel nepředložil ani rozhodnutí soudů, proti nimž jeho návrh směřoval, i když v době, která uplynula od obdržení výzvy, měl dostatek času k jejich zajištění.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. února 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 596/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies