I. ÚS 651/99

03. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. T., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 12. 1989, sp. zn. 16 Co 502/89, a proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 12. 1989, sp. zn. 16 Co 503/89,
t a k t o :
Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 23. 12. 1999 domáhá, aby Ústavní soud vydal usnesení, kterým se v jeho věci proti shora uvedeným rozsudkům Krajského soudu v Ostravě "stížnosti vyhovuje".
Ústavní soud zjistil ze zprávy Okresního soudu v Novém Jičíně, že rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 12. 1989, sp. zn. 16 Co 502/89, nabyl právní moci dnem 6. 1. 1990 a rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 12. 1989, sp. zn. 16 Co 503/89, nabyl právní moci dnem 8. 1. 1990. U obou rozsudků tedy uplynula podstatně delší doba, než kterou pro podání ústavní stížnosti připouští zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
V Brně dne 3. 2. 2000


JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 651/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies