I. ÚS 588/99

03. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. B., proti blíže nespecifikovanému rozhodnutí o prodloužení vazby a proti způsobu vedení trestního řízení, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel ústavní stížností ze dne 27. 11. 1999 brojí proti blíže nespecifikovanému rozhodnutí o prodloužení jeho vazby a dále proti tomu, že prý všechna rozhodnutí dostává pouze v češtině, přestože je státním občanem SRN a že mu nebylo umožněno nahlédnout do příslušného spisového materiálu.

Ústavní soud stěžovatele přípisem psaným v němčině, který stěžovatel obdržel dne 20. 12. 1999, vyzval k odstranění vad, na něž stěžovatele upozornil s tím, že pokud ve lhůtě 40 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 3. února 2000

JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 588/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies