IV. ÚS 553/99

07. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti společnosti R., spol. s r. o., zastoupené JUDr. K. B., advokátem, proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru výstavby ze dne 15. 9. 1999, č.j. MHMP-64842/1999/VYS/Mk,

takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 9. 11. 1999 doručena ústavní stížnost proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy. odboru výstavby ze dne 15. 9. 1999, č.j. MHMP-64842/1999/VYS/Mk, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí odboru výstavby Obvodního úřadu městské části Praha 5 ze dne 6. 8. 1999, č.j. Výs.ob.sankce 478/99-SM-R, jímž byla stěžovatelce uložena podle ust. § 106 odst. 2 písm. b) stavebního zákona pokuta ve výši 210.000,- Kč.
Po přezkoumání, zda ústavní stížnost splňuje všechny formální podmínky stanovené zákonem, dospěl Ústavní soud k názoru, že stěžovatelka dosud nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně jeho práva poskytuje, a tudíž se jedná o ústavní stížnost nepřípustnou ve smyslu § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Pokud stěžovatelka tvrdí, že napadeným rozhodnutím orgánu veřejné správy byla zkrácena na svých právech, má ve smyslu čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ("Listina") právo obrátit se správní žalobou na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí. Uvedené ústavně zaručené základní právo je pak konkretizováno v ustanoveních o správním soudnictví obsažených v části páté o.s.ř. Stěžovatelka sama ostatně uvedla, že takovou žalobu podala a že o ní dosud nebylo rozhodnuto.
Na základě výše uvedených skutečností proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ust. § 43 odst. 1 písm. e) zákona jako nepřípustný odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. února 2000

JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 7. 2. 2000, sp. zn. IV. ÚS 553/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies