IV. ÚS 532/99

07. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. J. ml., proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 27. 1. 1999, sp. zn. 13 C 194/91 ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 7. 1999, sp. zn. 12 Co 325/99 a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12. 8. 1999, sp. zn. 13 C 194/91,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 1. 11. 1999 ve formě korespondenčního lístku doručeno podání označené jako "ústavní stížnost dle § 72 zák. č. 182/93 Sb.", směřující proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 27. 1. 1999, sp. zn. 13 C 194/91 ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 7. 1999, sp. zn. 12 Co 325/99 a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12. 8. 1999, sp. zn. 13 C 194/91. Stěžovatel uvedl, že podání bude do jednoho týdne doplněno a upřesněno jím zvoleným právním zástupcem.

Vzhledem k tomu, že podání nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), byl stěžovatel přípisem ze dne 8. 11. 1999 poučen o způsobu a podmínkách pro řízení před Ústavním soudem, a zejména upozorněn na povinnost právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem. K odstranění vad návrhu, tj. k zaslání plné moci a advokátem sepsaného návrhu v potřebném počtu vyhotovení, mu byla stanovena lhůta do 30. 11. 1999. Uvedený přípis byl zaslán do vlastních rukou stěžovatele a po marné výzvě uložen na poštu dne 12. 11. 1999 s tím, že účinky doručení nastaly podle ust. § 47 odst. 2 o.s.ř. dnem 15. 11. 1999.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že do dnešního dne stěžovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu určené, a proto mu nezbylo než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. února 2000


JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 2. 2000, sp. zn. IV. ÚS 532/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies