III. ÚS 642/99

09. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti MUDr. K. H.,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 21. 12. 1999 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl doručen Ústavnímu soudu dne 23. 12. 1999. Návrh směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, čj. 22 Ca 390/99-14, ze dne 15. 10. 1999.

Vzhledem k tomu, že podaný návrh nesplňoval náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem stanovené zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván k odstranění, ve výzvě specifikovaných, vad podání ve lhůtě, která mu byla stanovena na 15 dnů ode dne jejího doručení. Současně byl navrhovatel upozorněn, že nebudou-li vady podání ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh odmítne. Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 19. 1. 2000. Lhůta pro odstranění vad skončila dne 3. 2. 2000. Ústavnímu soudu bylo dne 3. 2. 2000 doručeno další podání navrhovatele, kterým reagoval na výše uvedenou výzvu. Tímto podáním však nebyly odstraněny vady návrhu na zahájení řízení, které byly specifikovány ve výzvě k odstranění vad.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu na zahájení řízení ve lhůtě, která mu byla stanovena, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 642/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies