I. ÚS 630/99

09. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele J. H., proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 6. 1995, sp.zn. 13 Co 368/95, t a k t o:

Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í:

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 9. 12. 1999 domáhá prošetření postupu Krajského soudu v Plzni a změny jeho rozhodnutí ze dne 6. 6. 1995, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu Plzeň - město ze dne 21. 2. 1995, sp. zn. 16 C 54/93, že návrh o určení přechodu nájmu se zamítá.
Stěžovatel namítá, že soudy rozhodly na základě nepravdivého dopisu pí. L. H., aniž předvolaly hlavního svědka, v neprospěch M. H., přestože bylo prokázáno, že M. H. žil se svými prarodiči v bytě v ul. 19. Dále uvádí, že dovolání k Nejvyššímu soudu ČR bylo z nepochopitelných důvodů též zamítnuto.
Ze zprávy Okresního soudu Plzeň - město zjistil Ústavní soud, že napadené rozhodnutí Krajského soudu v Plzni bylo doručeno právnímu zástupci M. H. (stěžovatelova syna) JUDr. P. V. dne 17. 8. 1995.
Ústavní stížnost lze podle ust. § 72 odst. 2 zák. č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst.1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Protože ze zprávy Okresního soudu Plzeň - město vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo doručeno právnímu zástupci stěžovatele dne 17. 8. 1995, je zřejmé, že ústavní stížnost byla podána opožděně.
Vzhledem k tomu soudce zpravodaj podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost jako návrh podaný po lhůtě stanovené tímto zákonem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 9. února 2000


JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 630/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies