I. ÚS 156/98

09. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Klokočky a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Vladimíra Paula ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Hradecké lesní a dřevařské společnosti, a. s., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, zapsaného v obchodním rejstříku, zastoupeného JUDr. Antonínem Ondrákem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, ak. Heyrovského 1178, proti postupu Krajského obchodního soudu v Ostravě v právní věci vedené pod sp. zn.
19 Cm 259/97, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel, Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s., podal k Ústavnímu soudu ústavní stížnost na nečinnost Krajského obchodního soudu v Ostravě v řízení o žalobě stěžovatele o zaplacení finanční částky ve výši Kč 1 100 961,80 s příslušenstvím za prodej zboží v roce 1996 podniku Ranche-Derby, spol. s r. o., Soběšovice 18, okr. Frýdek-Místek.

V ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že se domáhal žalobou ze dne 14. 9. 1996 u Krajského obchodního soudu v Ostravě v řízení pod sp. zn. 9 Ro 1399/96 (dříve), nyní pd sp. zn. 19 Cm 259/97, zaplacení finanční částky ve výši Kč 1 100 961,80 s příslušenstvím. Uvedený soud učinil ve věci pouze dva úkony - vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku opisem ze dne 9. 5. 1997 a vydal platební rozkaz dne 19. 6. 1997. Proti němu však podal žalovaný odpor. Poté soud přeřadil spis do rejstříku Cm.

Stěžovatel byl toho názoru, že postupem Krajského obchodního soudu v Ostravě - neodůvodněnými průtahy v rozhodování - bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces podle čl. 10 Ústavy ČR, čl. 36 odst. 1 a 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění protokolů č. 3, 5. 8 a 11.

Stěžovatel urgoval v roce 1999 u předsedy Krajského obchodního soudu v Ostravě rozhodnutí sporu s tím, že má právo na přiměřeně rychlé rozhodnutí ve věci. Ve svém vyjádření k ústavní stížnosti soudce JUDr. Petr Gottwald z Krajského obchodního soudu v Ostravě uvedl, že s ohledem na vytížení spory staršího data nebyla dosud předmětná věc zpracována, protože věc mu byla přidělena před necelým rokem.

Vzhledem k tomu, že jmenovaný soud nařídil ve věci samé jednání na den 7. 2. 2000, vzal stěžovatel přípisem svého advokáta ze dne 2. 2. 2000 svou ústavní stížnost v předmětné věci v plném rozsahu zpět. Z toho důvodu Ústavní soud podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 2000

JUDr. Vladimír Klokočka
předseda I. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies