IV. ÚS 34/98

10. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV.ÚS 34/98Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti U., zastoupené JUDr. M.S., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 10. 1997, čj. 5 Cmo 552/96-103, takto:Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :


Stěžovatelka se svou ústavní stížnosti domáhá z důvodů podrobně ve stížnosti rozvedených, zrušení v záhlaví označeného rozsudku Vrchního soudu v Praze.

Napadený rozsudek však byl v mezidobí, z podnětu dovolání podaného stěžovatelkou, rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 1. 2000, čj. 32 Cdo 2463/98-169, zrušen a věc vrácena vrchnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, že postupem soudu došlo k porušení práv účastníka řízení.
/> Za tohoto stavu ztratila ústavní stížnost stěžovatelky, směřující proti uvedenému (již zrušenému) rozsudku Vrchního soudu v Praze, opodstatněnost, a je třeba ji nyní považovat za nepřípustnou, neboť zatím nebyly vyčerpány všechny prostředky, které zákon k ochraně práv stěžovatelky připouští. Z uvedeného důvodu byla proto ústavní stížnost podle ust. dle § 43 odst. 1 písm e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. února 2000
JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 2. 2000, sp. zn. IV. ÚS 34/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies