III. ÚS 27/2000

14. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 27/2000


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele JUDr. K. T., o návrhu ze dne 9. ledna 2000, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 14. ledna 2000, se navrhovatel domáhal přezkoumání a zrušení rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích č. j. 14 C 309/95-33 a Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 9 Co 825/98-54.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud dne 24. ledna 2000 vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž za tímto účelem stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy a poučil jej o následcích neodstranění vytčených vad [§ 41 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovateli dne 28. ledna 2000, ve lhůtě vady odstraněny nebyly, když navrhovatel nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 citovaného zákona). Na tomto konstatování nemění nic ani sdělení navrhovatele, že je sám advokátem a je členem Advokátní komory v Praze.
Pro výše uvedené byl návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. února 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 27/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies