IV. ÚS 634/99

14. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu pana K.V., obsahujícího stížnost proti rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 18. 2. 1999, č. j. 4 T 69/96-125, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 8. 1999, č. j. 7 To 439/99-152, mimo ústní jednání t a k t o :

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í

Dne 17. 12. 1999 došel Ústavnímu soudu České republiky návrh ze dne 15. 12. 1999, jehož obsahem byla stížnost proti rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 18. 2. 1999, č. j. 4 T 69/96-125, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 8. 1999, č. j. 7 To 439/99-152.
Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ,požadované náležitosti. Navrhovatel, tehdy ještě právně nezastoupený, byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona.
K odstranění vad návrhu se navrhovateli určila třicetidenní lhůta. Vyrozumění o odstranění vad návrhu mu bylo doručeno dne 6. 1. 2000. Poslední den určené lhůty připadl na den 5. 2. 2000, což byla sobota. Právně účinně tak uplynula předmětná lhůta dne 7. 2. 2000, tj. v pondělí.
Jelikož ani do uvedeného dne, ani do dne přijetí tohoto rozhodnutí Ústavnímu soudu nedošel perfektní návrh na zahájení řízení, nezbylo, než podaný návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout.

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).


V Brně dne.14. února 2000


JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2000, sp. zn. IV. ÚS 634/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies