IV. ÚS 1/2000

15. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 1/2000

Ústavní soud rozhodl o návrhu A. Č.,
t a k t o :

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní soud obdržel dne 2. prosince 1999 podání navrhovatele, označené jako "odpor dle § 23 Listiny základních práv a svobod", které však nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb. pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu byla navrhovatelka vyzvána k odstranění vad podání ve lhůtě 20 dnů, kterou jí Ústavní soud k tomu určil. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovatelce doručena dne 18. 1. 2000. Do dnešního dne vady návrhu nebyly navrhovatelkou odstraněny. Navrhovatelka tedy ve lhůtě jí určené vady návrhu neodstranila, a proto Ústavní soud její návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl, aniž se mohl zabývat eventuální aplikací ustanovení § 75 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jehož se podání dovolávalo, neboť k úvaze o jeho použití je možno přistoupit pouze na základě řádné ústavní stížnosti, nevykazující žádné vady. Tak tomu však, jak shora uvedeno, v daném případě není.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. února 2000

JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2000, sp. zn. IV. ÚS 1/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies