III. ÚS 608/99

15. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 608/99

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 15. února 2000 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Ševčíka, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vladimíra Jurky, ve věci ústavní stížnosti navrhovatelů 1) M. K., 2) J. K., 3) L. K., 4) J. K., zastoupených JUDr. M. J., advokátem, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Navrhovatelé se domáhali zrušení rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne
28. září 1999, č. j. 55 Co 463/99-16, s tím, že zamítnutím jejich odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. července 1999, č. j. 22 C 14/99-10, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě na náhradu za odstraněnou stavbu, jim byla soudem odepřena spravedlnost a cítí tak porušení práva na soudní ochranu. Poukázali na důvody, pro které nebylo v jejich možnostech návrh konkretizovat a tedy označit věci, jejichž vydání by se domáhali.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu spisu 22 C 14/99, který byl předložen Obvodním soudem pro Prahu 1 Ústavnímu soudu, nebyl zjištěn zásah do práva stěžovatelů, jehož se v návrhu dovolávají. Soud I. stupně vyzval navrhovatele k doplnění žaloby a poučil je také o znění § 43 odst. 2 občanského soudního řádu, tj. o tom, že pokud přes výzvu k doplnění podání nedojde, soud řízení zastaví. Poněvadž navrhovatelé na výzvu nereagovali, postupoval Obvodní soud pro Prahu l v souladu s citovaným ustanovením občanského soudního řádu, když řízení zastavil, a Městský soud v Praze, když dne 28. září 1999 usnesením č. j. 55 Co 463/99-16 jeho rozhodnutí potvrdil, poněvadž ani před tímto rozhodnutím nebyl návrh doplněn tak, aby obsahoval náležitosti v souladu s § 79 odst. 1 občanského soudního řádu a z návrhu nebylo patrno, čeho se žalobci domáhají.
Pro výše uvedené byl návrh shledán zjevně neopodstatněným a podle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. února 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 608/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies