Pl. ÚS 21/99

16. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu ing. J.H., na zrušení části zákona č. 168/1999 Sb., mimo ústní jednání dne 16. 2. 2000 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění :

Podáním ze dne 25. 10. 1999, označeným jako "návrh na zahájení řízení Ústavního soudu ČR", navrhovatel usiloval "o zrušení části zákona č. 168/1999 Sb., z důvodu rozporu s ústavním pořádkem ČR".

Návrh na zrušení zákona nebo jednotlivých jeho ustanovení [čl. 87 odst. 1 písm. a) úst. zák. č. 1/1993 Sb.,] jsou oprávněny podat pouze osoby vypočtené v ust. § 64 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jednotlivec, to však jen tehdy, jestliže takovýto návrh je spojen s ústavní stížností, která směřuje proti konkrétnímu rozhodnutí orgánu veřejné moci.
Protože již z obsahu návrhu je patrno, že ani jeden ze zákonem připuštěných důvodů k jeho podání dán není, je zřejmé, že jde o návrh, který je podán někým zjevně neoprávněným [§ 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
O takovémto návrhu bylo rozhodnout odmítavým výrokem, jak ze znělky tohoto usnesení je patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V Brně dne 16. února 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 2. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 21/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies