III. ÚS 492/99

16. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu J. F.,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 6. 10. 1999 návrh, který směřoval proti postupu státních orgánů ve věci vystěhování jeho bytu. Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli prostřednictvím pošty doručována na adresu uvedenou navrhovatelem v návrhu. Byla však poštou vrácena se sdělením, že navrhovatel se z této adresy odstěhoval bez udání adresy jiné. Ústavní soud ze sdělení Ministerstva vnitra, odboru spojení a informatiky, oddělení informační zdroje ze dne 10. 12. 1999 zjistil, že navrhovatel je stále hlášen k trvalému pobytu na adrese uvedené v návrhu. Výzvu k odstranění vad proto opakovaně doručil na navrhovatelem uvedenou adresu. Protože i tento pokus o doručení byl bezvýsledný - podle sdělení pošty adresát na uvedené adrese nebydlí, nezbylo než postupovat ve smyslu ust. § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle § 47 odst. 2 občanského soudního řádu a za den doručení výzvy považovat den 10. 1. 2000. Konec výše uvedené lhůty proto připadl na den 9. 2. 2000.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 16. února 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 492/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies