III. ÚS 578/99

22. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti M. D., M. D., P. D., ing. V. D., ing. E. P., V. Ch., D. K., zastoupenými JUDr. et PhDr. J. P., CSc., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19.8.1999, sp. zn. 13 Co 153/98, a proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne °19.11.1997, č.j. 15 C 161/92-70, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelé se svým podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 24.11.1999 domáhali zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19.8.1999, sp. zn. 13 Co 153/98, a rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 19.11.1997, č.j. 15 C 161/92-70. V odůvodnění ústavní stížnosti uvedli, že soudy nepřiznáním stěžovatelům postavení oprávněných osob porušily jejich základní práva, a to jmenovitě základní právo zakotvené v čl. 11 odst. 1 a v čl. 36 Listiny základních práv a svobod a v čl. 90 Ústavy ČR.
Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, přičemž se za takový prostředek nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení. Stěžovatelé však v této věci nepodali proti rozsudku Krajského soudu v Brně dovolání, jehož přípustnost byla založena na základě § 239 odst. 2 obč. soudního řádu, neboť - jak vyplývá z enunciátu i odůvodnění tohoto rozsudku - stěžovatelé požadovali, aby odvolací soud připustil právo dovolání, soud však jejich návrhu nevyhověl. Tímto procesním postupem si stěžovatelé vytvořili prostor pro podání dovolání, jinými slovy, získali možnost, aby "zásadní význam" napadeného rozhodnutí odvolacího soudu posoudil přímo dovolací soud. Stěžovatelé však svého práva nevyužili a tím nevyčerpali všechny procesní prostředky, které jim zákon k ochraně jejich práva poskytuje.
Z uvedených důvodů soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., jako návrh nepřípustný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 22.2.2000
JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 578/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies