II. ÚS 492/99

22. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

II. ÚS 492/99
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. G., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 8. 1996, čj. 9 K 31-96-32, takto:
Návrh ústavní stížnosti se odmítá.
Odůvodnění:
Stěžovatel se obrátil na Ústavní soud s ústavní stížností ze dne 9. 10. 1999 směřující proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 8. 1996, čj. 9 K 31/96-32, o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. Podle názoru stěžovatele byla uvedeným usnesením porušena základní práva podle čl. 36 odst. 1 a čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na zahájení řízení neměl náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyrozuměl Ústavní soud o tom navrhovatele a určil mu lhůtu 30 dnů k odstranění vad návrhu. Stěžovatel ve stanovené lhůtě požádal Ústavní soud o poskytnutí právníka "ex offo". Ústavní soud upozornil stěžovatele na skutečnost, že zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů neumožňuje takovéto poskytování právníků a prodloužil stěžovateli lhůtu k odstranění vad o dalších 30 dnů. Stěžovatel vyrozumění o prodloužení lhůty ,převzal dne 11. 12. 1999 a lhůta k odstranění vad marně uplynula dnem 10. 1. 2000.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady

návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.


P o u č e n í: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.
V Brně dne 22. 2. 2000
Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2000, sp. zn. II. ÚS 492/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies