III. ÚS 40/2000

23. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti Mgr. J. S., advokáta, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, čj. 30 Ca 26/99-27, ze dne 26. 10. 1999,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Ústavnímu soudu byl dne 20. 1. 2000 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh") podaný jménem ing. O. M., který směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, čj. 30 Ca 26/99-27, ze dne 26. 10. 1999. Návrh byl však podepsán pouze Mgr. J. S., aniž by z podaného návrhu vyplynulo, že je oprávněn na základě plné moci ve smyslu § 31 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jednat jménem ing. O. M., když plná moc event. udělená ing. O. M. (případnému právnímu zástupci) přiložena nebyla a nebyla ani jinak prokázána.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti nutno mít za to, že návrh podal svým jménem Mgr. J. S. jako navrhovatel. Podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, však návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti může podat jen fyzická nebo právnická osoba, jestliže pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, byly porušeny základní práva a svobody chráněné ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR. V předmětné věci je však z textu podaného návrhu i z přiloženého rozhodnutí jednoznačně patrno, že navrhovatel nebyl účastníkem řízení, v jehož rámci bylo toto rozhodnutí vydáno.

S ohledem na uvedené skutečnosti nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. února 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 40/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies