III. ÚS 499/99

23. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 499/99


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele plk. Ing. Č. Š., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 10. 1998, sp. zn. 34 C 98/98, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 2. 1999, sp. zn. 2 CO 1/99, mimo ústní jednání dne 23. 2. 2000 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Formálně vadnou ústavní stížností napadl stěžovatel usnesení Městského soudu v Praze a Vrchního soudu tamtéž (ve věci prve označeného soudu 34 C 98/98), a proto mu formální vady přípisem Ústavního soudu ze dne 4. 11. 1999 byly vytknuty a k jejich odstranění byla určena lhůta v trvání 30 dnů.
Výzva Ústavního soudu byla stěžovateli doručena podle doručenky 5. 11. 1999, a protože do dnešního dne shora označené výzvě neučinil zadost, nezbylo než jeho ústavní stížnost pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené odmítnout [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů).

V Brně dne 23. února 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 499/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies