IV. ÚS 51/98

23. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 51/98Ústavní soud rozhodl dne 4. června 1999 ve věci ústavní stížnosti 1) ing. J.J., 2) H.J., obou zastoupených JUDr. M.V., proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 4. 2. 1997, čj. 11. C 55/93-108, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 1997, čj. 18 Co 312/97-129,takto:


Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 1997, čj. 18 Co 312/97-129, se odkládá do doby rozhodnutí Ústavního soudu o ústavní stížnosti stěžovatelů.

Odůvodnění :

Po podání ústavní stížnosti podali stěžovatelé i návrh na odložení vykonatelnosti shora uvedeného rozhodnutí s odůvodněním, že k návrhu vedlejšího účastníka A.V. nařídil Obvodní soud pro Prahu 5 na základě napadených rozhodnutí usnesením ze dne 19. 4. 1999, sp. zn. E 1051/98, výkon rozhodnutí vyklizením bytu. Stěžovatelé proto podáním ze dne 28. 4. 1999 navrhli odklad výkonu rozhodnutí podle ustanovení § 266 odst. 2 o. s. ř. Ústavní soud návrhu stěžovatelů podle ustanovení § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, vyhověl, neboť má za to, že odložení vykonatelnosti v situaci, kdy doposud nebylo rozhodnuto o dovolání stěžovatelů, není v rozporu s důležitým veřejným zájmem a že výkon rozhodnutí by pro stěžovatele znamenal nepoměrně větší újmu, než jaká při odkladu vykonatelnosti může vzniknout oprávněné osobě.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 4. června 1999


JUDr. Eva Zarembová
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2000, sp. zn. IV. ÚS 51/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies