IV. ÚS 94/2000

25. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 94/2000

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti R. D., proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 2 T 31/98, ze dne 10. 12. 1999,

t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se s odvoláním na porušení jeho základních práv a svobod, chráněných Listinou základních práv a svobod, domáhal zrušení přiloženého rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 2 T 31/98, ze dne 10. 12. 1999, kterým byl uznán vinným trestným činem loupeže a odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu 10 let. V odůvodnění návrhu uvedl, že si není vědom, že by se uvedeného trestného činu dopustil a poukázal na nesrovnalosti, zejména pokud se týkalo dokazování, ke kterým mělo v průběhu řízení dojít.

Dle ustanovení § 75 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje, za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

O takovýto případ nepřípustnosti ústavní stížnosti jde i v projednávané věci, neboť tato směřuje proti rozsudku soudu I. stupně, proti němuž je, jak je také patrno z jeho poučení, přípustné odvolání ke krajskému soudu.

Za této situace Ústavnímu soudu z uvedených důvodů nezbylo, než ústavní stížnost dle ustanovení § 43 odst.1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, neboť stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. února 2000
JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2000, sp. zn. IV. ÚS 94/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies