IV. ÚS 85/2000

25. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 85/2000

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti F. P., zastoupeného JUDr. T. H., CSc., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn. 19 Co 789/98, ze dne 12. 11. 1999,

t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se svým návrhem domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení, kterým bylo jako opožděné odmítnuto jeho odvolání, podané na poštu dne 30. 10. 1998. Stěžovatel však může doložit, že k doručení rozsudku soudu I. stupně nedošlo 14. 10. 1998, jak předpokládal krajský soud, ale až 17. 10. 1998, a odvolání proto bylo podáno včas. Dle názoru stěžovatele uvedené pochybení soudu již nelze napravit cestou řádného či mimořádného prostředku k obecnému soudu. Vzhledem k tomu, že postupem krajského soudu bylo porušeno jeho ústavní právo zaručené čl. 46 (správně 36) Listiny základních práv a svobod, neboť tím, že bylo jeho včas podané odvolání odmítnuto, byla porušena zásada dvouinstančnosti občanského soudního řízení, žádá o nápravu Ústavní soud.

Dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

Dle ustanovení § 236 o.s.ř. lze pravomocné rozhodnutí soudu, pokud to zákon připouští, napadnout dovoláním. Dle ustanovení § 238a odst. 1 písm. e) o.s.ř. je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odvolání odmítnuto.

Vzhledem k tomu, že napadeným usnesením bylo odvolání odmítnuto dle § 218 o.s.ř., je dovolání, jehož přípustnost je dána ustanovením § 238a odst. l písm. e) o.s.ř., posledním opravným prostředkem, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, a který musí být vyčerpán.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako nepřípustný odmítnout, neboť stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. února 2000

JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2000, sp. zn. IV. ÚS 85/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies