II. ÚS 21/2000

28. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti J. R., zastoupeného JUDr. E. T., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 3. 1999, sp. zn. 5 Co 2266/98,
t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 11. 1. 2000 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 3. 1999, sp. zn. 5 Co 2266/98.

Zjištěním u Okresního soudu v Písku ve věci sp. zn. 2 C 688/94-58, na který rozsudek odvolacího soudu navazoval, bylo zjištěno, že rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci doručením, t. j. dnem 13. 5. 1999.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústavní stížnost ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy byl poslední prostředek, který zákon k ochraně práva poskytuje, stěžovateli doručen.

Ústavní soud vytýká právní zástupkyni stěžovatele způsob podání ústavní stížnosti, která obsahuje pouze údaje o účastnících řízení bez jediné přílohy a bez jakéhokoli zdůvodnění, navíc spolu s apelem na Ústavní soud, aby si sám zjistil, zda jsou pro podání zachovány zákonné lhůty. Potom by byla ochotna ústavní stížnost doplnit.

V daném případě se ze strany právního zástupce stěžovatele jedná o hrubé ztěžování postupu řízení Ústavního soudu podle ustanovení § 61 odst. 1 cit. zákona.

Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť návrh byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu


V Brně dne 28. února 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2000, sp. zn. II. ÚS 21/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies