I. ÚS 586/99

28. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

I. ÚS 586/99


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Klokočkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky J. L., proti rozhodnutí Okresního soudu v Mostě ze dne 24. 1. 1997, sp. zn. RO 13557/96, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Ve svém návrhu ze dne 25. 11. 1999, doručeném Ústavnímu soudu 29. 11. 1999, stěžovatelka brojí proti rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, který jí údajně "vydáním platebního rozkazu a na něj navazujícího usnesení ukládá zakoupit výrobek soukromé firmy". Podle názoru stěžovatelky došlo tímto rozhodnutím k porušení Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, neboť tvrdí, že nebyla k jednání přizvána a soud rozhodl na základě nepřesných důkazů.

Jelikož návrh na zahájení řízení trpěl zásadními vadami (především stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem, návrh neobsahoval označení důkazů ani z něj nebylo patrno, čeho se navrhovatelka domáhá, ke stížnosti nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje ani nebyl zaslán dostatečný počet stejnopisů stížnosti), vyzval Ústavní soud dne 20. 12. 1999 stěžovatelku k odstranění těchto nedostatků ve stanovené lhůtě 20 dnů ode dne doručení.

Tuto výzvu Ústavního soudu stěžovatelka převzala dle doručenky dne 27. 12. 1999. Do dnešního dne však stěžovatelka své podání ze dne 25. 11. 1999 podle instrukcí Ústavního soudu nedoplnila a nedostatky neodstranila.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně 28. února 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 586/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies