III. ÚS 3/2000

29. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

111. ÚS 3/2000-13
.1 14


Česká republika USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 29. února 000 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Ševčíka, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vladimíra Jurky, ve věci ústavní stížnosti Ing. D. Š., zastoupeného JUDr. Z. K., Ph.D., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 29 Ca 33G/97-47, ze dne 12. října 1999, a rozhodnutí Okresního úřadu v Blansku ze dne 23. června 1997, č. j. RRR/1157/95/97-Še, a Obecního úřadu Lysice ze dne 15. března .1995, č. j. 45/95/Po, t a k t o
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Navrhovatel se domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně . č. j. 29 Ca 336/97-47, ze dne 12. října 1999, rozhodnutí Okresního úřadu v Blansku ze dne 23. června 1997, č. j. RRIU1157/95/97-47, a Obecního úřadu Lysice ze dne 15. března 1995, č. j. 45/95/Po. Uvedl, že podle jeho přesvědčení byl postup soudu neústavní a nesprávný, když nepřezkoumal žalobou napadené rozhodnutí Okresního úřadu v Blansku, které, stejně jako rozhodnutí Obecního úřadu Lysice, trpělo vadami, a když se odmítl zabývat důvody, které byly v doplňujícím podání uvedeny. Proto se cítí dotčen na právech, zakotvených v čl. 11 odst. 3, čl. 35 odst. 1 a 3, jakož i v čl. 36 odst. 1, 2 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základu] Trávo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy [§ 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
111. ÚS 3/2000-13111. úS 3/2000-14

Z obsahu rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. října 1999, č. j. 29 -'a 336/97-47, zásah do práv, jichž se stěžovatel v ústavní stížnosti dovolává, shledán nehul. Označený soud postupoval správně při aplikaci § 250h odst. 1 a § 250b občanského soudního řádu, když tato ustanovení vychází při uplatnění zásady dispoziční z principu koncentrace řízení dle části páté občanského zákona. Proto se také soud zabýval pouze důvodností žalobcovy námitky týkající požární bezpečnosti rodinného domu a životního prostředí - možnosti jeho poškození povolením stavby a tím, zda tyto námitky byly vzneseny a zkoumány ve správním řízení. Je třeba uvést, že odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Brně je obsáhlé a přiléhavé, a proto na ně v dalším Ústavní soud odkazuje.
Pro výše uvedené byl návrh shledán zjevně neopodstatněným a cíle § 43) odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 29. února 2000
n JUDr. Vlastimil Ševčík předseda III. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 3/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies