III. ÚS 629/99

29. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 629/99Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu pana J. Š., obsahujícího stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 30. 9. 1999, č.j. 5 To 711/99-112, mimo ústní jednání t a k t o :

Návrh se odmítá.
O d ů v o d n ě n í
Dne 15. 12. 1999 došel Ústavnímu soudu České republiky návrh ze dne 7. 12. 1999, jehož obsahem byla stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 30. 9. 1999, č.j. 5 To 711/99-112.
Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), požadované náležitosti. Navrhovatel byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona. K odstranění vad návrhu se navrhovateli určila třicetidenní lhůta.
Vyrozumění o odstranění vad návrhu mu bylo doručeno dne 19. 1. 2000. Konec určené lhůty připadl na den 18. 2. 2000, tj. na pátek.
Vzhledem k tomu, že Ústavnímu soudu nedošel do dnešního dne perfektní návrh, podaný k poštovní přepravě alespoň 18. 2. 2000, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona tímto usnesením odmítnout.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
(§ 43 odst. 3 zákona)
V Brně dne 29. února 2000
JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 629/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies