II. ÚS 548/99

29. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

II. ÚS 548/99


ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci stížnosti Ing. J. M., I. M., a V. C., ve věci vyhlášky obce Ch. v části týkající se likvidace komunálního odpadu občanů, takto:


Návrh ústavní stížnosti se odmítá.
Odůvodnění:
Stěžovatelé se obrátili na Ústavní soud se stížností ze dne 23. 11. 1999 ve věci vyhlášky obce Ch. v části týkající se likvidace komunálního odpadu občanů. Podle názoru stěžovatelů je uvedená vyhláška v rozporu s čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR, v rozporu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 125/1997, o odpadech.
Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na zahájení řízení neměl náležitosti podle zákona č. 182!1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyrozuměl Ústavní soud o tom stěžovatele a určil jim lhůtu 30 dnů k odstranění vad návrhu. Stěžovatelé výzvu k odstranění vad převzali dne 11. 1. 2000. Vady návrhu stěžovatelé ve stanoveném termínu neodstranili a lhůta tak marně uplynula dnem 10. 2. 2000.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tornu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.


P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.
V Brně dne 29. 2. 2000
Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 2. 2000, sp. zn. II. ÚS 548/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies