IV. ÚS 83/2000

06. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 83/2000


Ústavní soud rozhodl dne 6. března 2000 v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Čermáka a soudců JUDr. Pavla Varvařovského a JUDr. Evy Zarembové ve věci ústavní stížnosti F. V., zastoupeného JUDr. J. O., advokátem, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 1999, čj. 21 Cdo 2260/98-93,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 239 odst. 1 o. s. ř. dovolání je přípustné proti rozsudku nebo usnesení odvolacího soudu ve věci samé, jímž bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno, jestliže odvolací soud ve výroku rozhodnutí vyslovil, že dovolání je přípustné, proto že jde o rozhodnutí po právní stránce zásadního významu. Z obsahu spisu 7 C 167/96 Okresního soudu v Příbrami Ústavní soud zjistil, že Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 6. 5. 1998, čj. 23 Co 676/97-54, sice dovolání připustil, nicméně v rozporu s ustanovením § 239 odst. 3 o. s. ř., podle kterého ustanovení § 238 odst. 2 o nepřípustnosti dovolání [podle písm. a) citovaného ustanovení ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím Kč 20 000,--] platí obdobně. Jinými slovy, proti potvrzujícímu rozsudku ve věci samé nemůže být vyslovena přípustnost dovolání ve věci, v níž by dovoláním mohl být napaden jen výrok o peněžitém plnění nepřevyšujícím Kč 20 000,-- a dovolání v takovém případě není přípustné ani tehdy, byla-li přípustnost dovolání v rozporu se zákonem vyslovena. Jestliže tedy Nejvyšší soud ČR napadeným usnesením stěžovatelovo dovolání z těchto důvodů pro jeho nepřípustnost odmítl, nelze tomuto jeho rozhodnutí cokoli vytknout.

Ústavní soud proto z uvedených důvodů ústavní stížnost pro její zjevnou neopodstatněnost podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítl.Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.V Brně dne 6. března 2000

JUDr. Vladimír Čermák
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2000, sp. zn. IV. ÚS 83/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies