III. ÚS 651/99

06. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu L. K., na zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc sp.zn. 2 To 1079/99-82,
t a k t o :
N á v r h s e o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 28. 12. 1999 návrh na zahájení řízení, který směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc, č.j. 2 To 1079/99-82, s tvrzením, že jím byla porušena navrhovatelova základní práva.
Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 20. ledna 2000. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 19. února 2000. Protože tento den připadl na sobotu, byl posledním dnem lhůty ve smyslu ust. § 122 odst. 3 občanského zákoníka den 21. února 2000.
S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. března 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2000, sp. zn. III. ÚS 651/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies