IV. ÚS 49/2000

09. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 49/2000
Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti J. B., zastoupeného JUDr. P. H., advokátem, proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, sp. zn. 30 Ca 82/97, ze dne 10. 11. 1999,
t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se svou ústavní stížností, Ústavnímu soudu osobně doručenou dne 25. ledna 2000, domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí Krajského soudu v Brně z důvodů, které blíže ve svém podání rozvádí. Jak Ústavní soud zjistil ze zprávy uvedeného soudu, doložené fotokopií poštovní doručenky, byl právnímu zástupci stěžovatele napadený rozsudek doručen dne 24. 11. 1999. Tímto dnem počala stěžovateli běžet 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti, stanovená v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která uplynula dnem 24. 1. 2000. Jestliže tedy stěžovatel podal ústavní stížnost teprve dne 25. 1. 2000, stalo se tak po lhůtě pro její podání zákonem stanovené, a proto musela být podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 9. března 2000


JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2000, sp. zn. IV. ÚS 49/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies