IV. ÚS 21/2000

09. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ


Ústavního soudu České republikyÚstavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. S., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 1999, sp. zn. 6 To 597/99,
takto:

Ústavní stížnost se odmítá

Odůvodnění:


Dne 11. ledna 2000 obdržel Ústavní soud podání označené jako návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který ovšem nesplňoval náležitosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ani nebylo přiloženo rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práv přiznává (§ 72 odst. 4 zákona).

Dopisem ze dne 20. ledna 2000, doručeným 31. ledna 2000, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad podání podle § 41 lit. b) zákona ve lhůtě 30 dnů od doručení. Spolu s výzvou mu byl zaslán i tiskopis s uvedením náležitostí, které má ústavní stížnost obsahovat.

Vzhledem k tomu, že lhůta poskytnutá stěžovateli uplynula, aniž by stěžovatel jakkoli reagoval, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 9. března 2000

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2000, sp. zn. IV. ÚS 21/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies