III. ÚS 7/2000

09. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele J. K.,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 4. 1. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl doručen Ústavnímu soudu dne 5. 1. 2000. Obsahem uvedeného podání byla stížnost navrhovatele na postup Okresního soudu v Děčíně ve věci návrhu na změnu výchovy nezletilého syna navrhovatele.

Z vyjádření Okresního soudu v Děčíně ze dne 25. 2. 2000, pod sp. zn. P 18/99-59=S8 583/99 vyplynulo, že ve věci zatím tento soud nerozhodl. Návrh na změnu výchovy navrhovatel podal dne 5. 2. 1999, ve věci dále podal odvolání do ustanovení opatrovníka dne 28. 6. 1999, ve věci proběhlo jednání, k němuž se navrhovatel nedostavil. Současně probíhalo jednání o návrhu prarodičů, jimž byl nezletilý syn navrhovatele svěřen do výchovy, na omezení styku nezletilého s otcem. V této věci rozhodl soud I. stupně předběžným opatřením, které bylo k odvolání otce zrušeno Krajským soudem v Ústí nad Labem. Spis byl vrácen soudu I. stupně 9. 11. Navrhovatel dále dne 15. 11. 1999 podal stížnost na průtahy v řízení před Okresním soudem v Děčíně, o které rozhodoval Krajský soud v Ústí nad Labem. V současné době bylo na den 2. 3. 2000 nařízeno jednání před soudem I. stupně.

Podle § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

V předmětné věci řízení probíhá zatím před soudem I. stupně, proti jeho rozhodnutí má navrhovatel ještě občanským soudním řádem stanoveny opravné prostředky, které zatím nebyly a nemohly být využity.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh nepřípustný. Pokud jde o námitku navrhovatele, že soud má průtahy v rozhodování jeho věci, Ústavní soud nepovažuje tento návrh za důvodný vzhledem k postupu soudu, jenž byl popsán výše.


P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.


V Brně dne 9. března 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2000, sp. zn. III. ÚS 7/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies