II. ÚS 5/2000

09. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 9. března 2000
Za správnost vyhotovení:
Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu
II. ÚS 5/2000
V Brně dne 9. března 2000

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti L. M., proti postupu orgánů činných v trestním řízení ve věci 2 T 99/99, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, mimo ústní jednání, t a k t o :
Ústavní stížnost se o d m í t á.
Odůvodnění:


Dne 4. 1. 2000 se stěžovatel obrátil na Ústavní soud s ústavní stížností proti postupu orgánů činných v trestním řízení ve věci 2 T 99/99, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové. Protože podání nesplňovalo požadavky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl soudcem zpravodajem vyzván k odstranění vad s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude jeho návrh odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.
Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval, ač je vykázáno doručení ze dne 1. 2. 2000. Stěžovatel tak ve stanovené lhůtě vady neodstranil. Proto bylo rozhodnuto v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tak, že se podání odmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 5/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies