II. ÚS 483/99

09. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

II.ÚS 483/99
Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu M. N., takto:


Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 13.10.1999 bylo Okresním soudem v Benešově Ústavnímu soudu předloženo podání M. N. založené do spisu vedeného u obecného soudu pod sp. zn. 6C 617/93. Okresní soud současně uvedl, že právní zástupkyně navrhovatelky soudu sdělila, že navrhovatelka trvá na tom, že podání považuje za ústavní stížnost a trvá na tom, aby bylo postoupeno Ústavnímu soudu, později tyto skutečnosti potvrdila sama navrhovatelka.
Dne 16.11.1999 byla navrhovatelka vyzvána k odstranění vad návrhu s poučením o možnosti odmítnout návrh, nebudou-li vady odstraněny do 30 dnů od doručení výzvy. Navrhovatelce byla výzva doručena 19.11.1999, posléze byla na základě jejích žádostí opakovaně prodloužena. Navrhovatelka však ve stanovené lhůtě vady neodstranila. Poslední žádosti, podané k poštovní přepravě 6.3.3000, o další prodloužení lhůty již Ústavní soud nevyhověl, neboť dvakrát se opakující prodloužení lhůty považuje za vytvoření dostatečných podmínek pro odstranění vad podání.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Za tohoto stavu věcí nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně, dne 9.3.2000


JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 483/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies