II. ÚS 43/2000

10. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

II.ÚS 43/2000Ústavní soud rozhodl o návrhu J. P., o propuštění z vazby, takto:


Návrh se odmítá.

Odůvodnění

J. P. poslal Ústavnímu soudu podání nadepsané stížnost pro porušení zákona, v němž uvedl, že v trestní věci vedené nyní u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 2 T 198/99 je ve vazbě od 17.11.1998 a ačkoliv měl být 17.11.1999 podle trestního řádu propuštěn na svobodu, dosud se tak nestalo, přestože žádost o propuštění podal, a proto se domáhal nápravy a propuštění z vazby.
Návrh nesplňoval zákonné podmínky a neobsahoval předepsané obsahové a formální náležitosti ústavní stížnosti. Proto soudce zpravodaj o tom stěžovatele vyrozuměl, podrobně ho instruoval o ustanoveních zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval ho k odstranění vad návrhu, k čemuž mu určil lhůtu 25 dnů od doručení lhůty a poučil ho o následcích nevyhovění výzvě ve stanovené lhůtě spočívajících v odmítnutí návrhu.
Výzva byla navrhovateli doručena do vlastních rukou 1. února 2000 a jelikož do dnešního dne vady návrhu neodstranil, soudce zpravodaj jeho návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. odmítl.

Proti usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. března 2000


JUDr. Miloš Holeček
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 43/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies