II. ÚS 65/2000

15. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

II. ÚS 65/2000

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti A. H., na postup Fondu národního majetku a kanceláře předsedy vlády, mimo ústní jednání, t a k t o


Ústavní stížnost se o d m í t á.
Odůvodnění:


Dne 1. 2. 2000 se stěžovatel obrátil na Ústavní soud s ústavní stížností na postup Fondu národního majetku a kanceláře předsedy vlády. Protože podání nesplňovalo požadavky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl soudcem zpravodajem vyzván k odstranění vad s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude jeho návrh odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona..
Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval, ač je vykázáno doručení ze dne 10. 2. 2000. Stěžovatel tak ve stanovené lhůtě vady neodstranil. Proto bylo rozhodnuto v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tak, že se podání odmítá.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. března 2000


Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu
Za správnost vyhotovení:

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 65/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies