IV. ÚS 655/99

21. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti B. H., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 9. 1999, sp. zn. 14 Co 855/99 a usnesení Okresního soudu Plzeň - jih ze dne 24. 6. 1999, č.j. 6 C 158/98-81,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 20. 12. 1999 doručeno podání označené jako "Návrh na zahájení řízení", směřující proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 9. 1999, sp. zn. 14 Co 855/99 a usnesení Okresního soudu Plzeň - jih ze dne 24. 6. 1999, č.j. 6 C 158/98-81.
Vzhledem k tomu, že podání nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), byl stěžovatel přípisem ze dne 12. 1. 2000 (doručení vykázáno dne 19. 1. 2000) poučen o způsobu a podmínkách pro řízení před Ústavním soudem, a zejména upozorněn na povinnost právního zastoupení. K odstranění vad návrhu, tj. k zaslání plné moci a advokátem sepsaného návrhu v potřebném počtu vyhotovení, mu byla stanovena lhůta do 10. 2. 2000. Na základě žádosti ze dne 10. 2. 2000 byla stěžovateli sdělením ze dne 17. 2. 2000 (doručení vykázáno 22. 2. 2000) prodloužena lhůta k odstranění vad návrhu do 10. 3. 2000. Další žádostí formou faxové zprávy ze dne 10. 3. 2000 stěžovatel požádal "o prodloužení lhůty o pár dnů, protože pověřený advokát se ještě po nemoci nezotavil, aby mohl pracovat".
S ohledem na skutečnost, že stěžovateli již byla poskytnuta dodatečně dlouhá lhůta pro odstranění vad podání, Ústavní soud v dané situaci neshledává opodstatněným další její prodlužování a je tudíž nucen konstatovat, že do dnešního dne stěžovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu určené. Proto mu nezbylo než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. března 2000


JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2000, sp. zn. IV. ÚS 655/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies