II. ÚS 150/2000

22. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti V. B., zastoupeného JUDr. B. M., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. června 1998, č. j. 22 Ca 400/97-22, a rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu v Praze 1, T. ze dne 9. 8. 1996, č. j. 1335/96-3152 a č. j. 4448/9-3152.
takto :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 10. 3. 2000 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, ve které se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. června 1998, č. j. 22 Ca 400/97-22, a rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu v Praze 1, T. ze dne 9. 8. 1996, č. j. 1335/96-3152 a č. j. 4448/9-3152.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě do 60 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy bylo stěžovateli doručeno rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Ústavní soud zjistil, že cit. rozsudek Krajského soudu v Ostravě, proti kterému ústavní stížnost směřuje, nabyl právní moci dne 30. 7. 1997, t. j. dnem, kdy byl doručen všem účastníkům řízení. Rozhodnutí Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu v Praze ze dne 9. 8. 1996, č. j. 1335/96-3152 a č. j. 4448/95-3152, bylo stěžovateli doručeno 9. 8. 1996. Lhůta 60 dnů byla tedy pro stěžovatele již dávno uzavřena.

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 22. března 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 150/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies