IV. ÚS 100/2000

23. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 100/2000

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl u návrhu M. N.,

takto:
Návrh se odmítá.
odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 17. února 2000 podání navrhovatele, které však nemělo všechny náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb. pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 20 dní, kterou mu Ústavní soud k tomu určil, a posléze prodloužil. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 25. 2. 2000, uvědomění o prodloužení Lhůty pak 6. 3. 2000. Do dnešního dne vady návrhu nebyly navrhovatelem odstraněny, přesto, že prodlužovaná lhůta uplynula dnem 16. 3. 1999. Navrhovatel tedy ve Lhůtě mu určené vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu cení odvolání přípustné.

V Brně dne 23. března 2000

JUDr. Eva Zarembová soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2000, sp. zn. IV. ÚS 100/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies