III. ÚS 475/99

23. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 23. 3. 2000 v senátě složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Ševčíka a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vladimíra Jurky mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Č. B., zastoupeného Mgr. Irenou Netušilovou, advokátkou v Kladně, Saskova 1962, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, sp. zn. 14 To 165/99, a rozsudku Okresního soudu v Táboře sp. zn. 1 T 404/97, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Formálně vadným podáním (§ 30 odst. 1, § 72 odst. 4 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona) napadl stěžovatel rozhodnutí obecných soudů (Okresního soudu v Táboře - 1 T 404/97-311 a Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře - 14 To 165/99) a tvrdil, že odsouzený trestný čin (§ 234 tr. z.) nespáchal, a proto jsou rozhodnutí obecných soudů v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

Poté, co stěžovateli byly formální vady jeho podání vytknuty (přípisem ze dne 1. prosince 1999), stěžovatel prostřednictvím svého zástupce s řádně vykázanou plnou mocí (č. l. 6) vzal své podání, jak shora je označeno, dne 24. února 2000 zpět.

Protože zpětvzetí formálně vadného podání (ústavní stížnosti) se nepříčí zákonu, bylo řízení o něm zastaveno (§ 77 zákona).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 23. března 2000

JUDr. Vlastimil Ševčík
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2000, sp. zn. III. ÚS 475/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies