II. ÚS 532/98

23. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vojtěcha Cepla a soudců Antonína Procházky a Miloše Holečka v právní věci stěžovatele D.P., zastoupeného advokátem Mgr. L.J., o ústavní stížnosti ze dne 18. 12. 1998, t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel ústavní stížnosti namítá porušení svých základních práv a svobod, konkrétně čl. 4 odst. 1, čl. 7 odst. 1, čl. 12 odst. 1 a čl. 13 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v souvislosti s domovní prohlídkou vykonanou dne 26. 10. 1998 v místnosti, která mu slouží k bydlení, s odůvodněním, že vůči němu žádný příkaz k provedení domovní prohlídky vydán nebyl a že v příkazu soudce k provedení domovní prohlídky ze dne 20. 10. 1998, sp. zn. 5 Nt 945/98, je namísto skutečného vlastníka hotelu a ubytovny V. v obci K. uveden jiný subjekt jako vlastník, neboť namísto skutečného vlastníka C.a.s., je v příkazu soudce uveden jako vlastník a.s. C. Dále namítal porušení základních práv a svobod i v souvislosti s provedenou prohlídkou jiných prostor.

Ústavní soud z připojených spisů Okresního soudu Plzeň-město, sp. zn. 5 Nt 945/98, a Policie ČR, ČVS: KVV 183/30-98, zjistil, že došlo k vykonání domovní prohlídky v místnosti, sloužící k bydlení stěžovatele, a to v pokoji č. 3 ubytovny V., a dále, že ve věci byl vydán příkaz soudce ze dne 20. 10. 1998, sp. zn. 5 Nt 945/98, v němž se pod bodem 4 nařizuje domovní prohlídka ve všech prostorách, sloužících k bydlení hostů a personálu v hotelu V., že hotel je ve vlastnictví a.s. C., a že se hotel stavebně dělí na vlastní hotel a ubytovnu. Dále Ústavní soud zjistil, že ve vyhotoveném protokolu o provedené domovní prohlídce dne 26. 10. 1998 se sice odkazuje právě na příkaz soudce k provedení domovní prohlídky, nicméně se uvádí čj. příkazu vydaného k provedení prohlídky jiných prostor (KVV 183/30-98). Protože Ústavnímu soudu jsou jakékoliv formální přístupy k právu cizí, neboť vychází z principu materiálního nazírání na právo, nepovažuje nesprávné číslo jednací za skutečnost, která by věc byla s to posunout do ústavní roviny, když z obsahu a označení jasně plyne, že prohlídka byla vykonána na základě příkazu k domovní prohlídce. Stejně tak okolnost, že v příkazu soudce k provedené domovní prohlídce je nesprávně uveden vlastník a. s. C., namísto údajně správného vlastníka C., a. s., je z pohledu porušení stěžovatelových základních práv a svobod irelevantní, neboť o totožnosti vlastníka nebylo pochyb. Konečně má Ústavní soud za to, že ani neuvedení jména stěžovatele v příkazu soudce k provedení domovní prohlídky neposunuje věc do ústavní roviny, vezme-li se v úvahu, že zásah orgánu veřejné moci je třeba posuzovat objektivně, tj. i z pozice odhalování závažné trestné činnosti JUDr. L.K. a I.M. a nikoliv výlučně z pozice stěžovatele jako osoby třetí. Všechny shora uvedené skutečnosti považuje Ústavní soud za natolik zřejmé, že mu nezbylo než ústavní stížnost, týkající se příkazu k domovní prohlídce ze dne 20. 10. 1998, sp. zn. 5 Nt 945/98, dle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, bez jednání, v nepřítomnosti účastníků, jako zjevně neopodstatněnou odmítnout.

V části, týkající se jednak příkazu k prohlídce jiných prostor, ČVS: KVV 183/30-98, jednak souhlasu s příkazem k prohlídce jiných prostor a pozemků, sp. zn. 1 Kzn 82/98, byla stěžovatelova ústavní stížnost odmítnuta dle § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou, neboť těmito prohlídkami jiných prostor nemohl být dotčen, domáhá-li se ochrany v souvislosti s prohlídkou místnosti, která mu slouží k bydlení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.Vojtěch Cepl
V Brně dne 23. 3. 2000 předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 532/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies