IV. ÚS 518/99

24. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 518/99

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti A. O., zastoupené JUDr. V. J., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 7. 1999, sp. zn. 14 Co 283/99, a rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 27. 8. 1998, sp. zn. 8 C 378/95,

t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelka se svou včas podanou ústavní stížností domáhá zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů, z důvodů v ústavní stížnosti podrobně rozvedených. Oba uvedené rozsudky však - jak Ústavní soud zjistil z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2000, sp. zn. 28 Cdo 2678/99 - byly zrušeny z podnětu dovolání podaného stěžovatelkou a věc byla vrácena Okresnímu soudu v Chebu k dalšímu řízení. Za uvedeného stavu ztratila ústavní stížnost stěžovatelky své opodstatnění, a je třeba nyní vycházet ze závěru, že zatím nejsou vyčerpány všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně práv stěžovatelky poskytuje, a proto byla ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. března 2000

JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2000, sp. zn. IV. ÚS 518/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies